Synthesis of 1,5-cyclodienes. Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel as an alternative for Ni(CO)4 in intramolecular coupling reactions

P.J.M. Reijnders, J.F. Blankert, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)30-30
Aantal pagina's1
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume97
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis of 1,5-cyclodienes. Bis(1,5-cyclooctadiene)nickel as an alternative for Ni(CO)4 in intramolecular coupling reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit