Synthesis, characterization, and electrooptical properties of a new alternating N-dodecylpyrrole-benzothiadiazole copolymer

A. Dhanabalan, J.L.J. Dongen, van, J.K.J. Duren, van, H.M. Janssen, P.A. Hal, van, R.A.J. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis, characterization, and electrooptical properties of a new alternating N-dodecylpyrrole-benzothiadiazole copolymer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemistry

Chemical Engineering