Synthesis by rule of two-consonant clusters

I.H. Slis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)64-69
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume9
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit