Synthesis and rheological characterization of latexes stabilized by methacrylic acid containing macromonomers

Ingeborg Schreur-Piet, Alexander M. van Herk, Jozua Laven, Johan P.A. Heuts (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis and rheological characterization of latexes stabilized by methacrylic acid containing macromonomers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen