Synthesis and properties of n-type doped semiconducting materials

K.H. Chmill, D.M. Leeuw, de, M.M.J. Simenon, A.J.W. Tol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis and properties of n-type doped semiconducting materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science

Chemistry

Chemical Engineering