Synthesis and properties of highly branched Jatropha curcas L. oil derivatives

L. Daniel, A.R. Ardiyanti, B. Schuur, R. Manurung, A.A. Broekhuis, H.J. Heeres

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis and properties of highly branched Jatropha curcas L. oil derivatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw en Biologie

  Chemische stoffen

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Engineering en materiaalwetenschappen