Synthesis and properties of alpha-omega-phenyl-capped bithiophene derivatives

P.G.A. Janssen, M.J. Pouderoijen, A.J.J.M. Breemen, van, P.T. Herwig, G. Koeckelberghs, A.R. Popa-Merticaru, S.C.J. Meskers, J.J.P. Valeton, E.W. Meijer, A.P.H.J. Schenning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis and properties of alpha-omega-phenyl-capped bithiophene derivatives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Chemistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Material Science

Chemical Engineering