Synthesis and photoinitiated polymerization of liquid crystalline diepoxides

S. Jahromi, J. Lub, G. N. Mol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

117 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis and photoinitiated polymerization of liquid crystalline diepoxides'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen