Synthesis and modification of semiconductor/co-catalyst systems for photo(electro)chemical reactions

Y. Zhang

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

759 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Creatore, M. (Adriana), Co-Promotor
Datum van toekenning9 dec 2014
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3741-9
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit