Synthesis and catalytic activity of Mo2C/Mo compositions for the water gas-shift reaction

A. Dubrovskiy, S.A. Kuznetsov, E.V. Rebrov, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the EUCHEM 2008 Conference on Molten Salts and Ionic Liquids, 24-29 August 2008, Copenhagen, Denmark
Pagina's168-
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit