Synthesis and assembly behavior of nucleobase-functionalized block copolymers

H.J. Spijker, A.J. Dirks, J.C.M. Hest, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synthesis and assembly behavior of nucleobase-functionalized block copolymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen