Syntheses of functionalized 2,2':6',2''-terpyridines

M. Heller, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

175 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Syntheses of functionalized 2,2':6',2''-terpyridines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry