Synthese van stangenvierzijden met V-vormige, symmetrische koppelkrommen

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

278 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Alblas, J.B., Promotor
Datum van toekenning29 sep 1964
Plaats van publicatieHaarlem
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Bibliografische nota

Proefschrift Technische Hogeschool Eindhoven.

Citeer dit