Syntax highlighting in business process models

H.A. Reijers, T. Freytag, J. Mendling, A. Eckleder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

74 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Syntax highlighting in business process models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Kunst en humaniteit

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen