Syntax-directed verification of distributed systems

R.T. Gerth

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 3 (Onderzoek TU/e / Promotie NIET TU/e)

28 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Utrecht University
Begeleider(s)/adviseur
  • Roever, de, W.P., Promotor
  • Leeuwen, van, J., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning8 mei 1989
Plaats van publicatieUtrecht
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit

Gerth, R. T. (1989). Syntax-directed verification of distributed systems. Utrecht: Utrecht University.