Syntax and semantics of the compositional interchange format for hybrid systems

D.E. Nadales Agut, D.A. Beek, van, J.E. Rooda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Syntax and semantics of the compositional interchange format for hybrid systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen