Synchronous communication between asynchronous components

J.L.A. Snepscheut, van de

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    11 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Synchronous communication between asynchronous components'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.