Synchronous communication between asynchronous components

J.L.A. Snepscheut, van de

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  11 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)127-130
  Aantal pagina's4
  TijdschriftInformation Processing Letters
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit