Synchronous closing and flow analysis for model checking timed systems

N. Ioustinova, N. Sidorova, M. Steffen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synchronous closing and flow analysis for model checking timed systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen