Synchronizing tracking control for flexible joint robots via estimated state feedback

A. Rodriguez Angeles, H. Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synchronizing tracking control for flexible joint robots via estimated state feedback'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen