Synchronization of Perturbed Linear Systems with Data-Rate Constraints

Quentin Voortman, Denis Efimov, A.Y. (Sasha) Pogromskiy, Jean-Pierre Richard, Henk Nijmeijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 59th Conference on Decision and Control
StatusGeaccepteerd/In druk - 2020

Citeer dit