Synchronization of multiple spark-gap switches by a transmission line transformer

Zhen Liu, K. Yan, A.J.M. Pemen, G.J.J. Winands, E.J.M. Heesch, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
221 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synchronization of multiple spark-gap switches by a transmission line transformer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering