Synchronization in a Two-supplier Assembly System: Combining a Fixed Lead-time Module with Capacitated Make-to-Order Production

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synchronization in a Two-supplier Assembly System: Combining a Fixed Lead-time Module with Capacitated Make-to-Order Production'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen