Synchronization and partial synchronization experiments with networks of time-delay coupled Hindmarsh-Rose neurons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
213 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Synchronization and partial synchronization experiments with networks of time-delay coupled Hindmarsh-Rose neurons'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen