Symplectic spreads

S.M. Ball, J. Bamberg, M. Lavrauw, T. Penttila

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We construct an infinite family of symplectic spreads in spaces of odd rank and characteristic.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-14
TijdschriftDesigns, Codes and Cryptography
Volume32
Nummer van het tijdschrift1-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Symplectic spreads'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit