Symmetry rules in chemisorption

R.A. Santen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Symmetry rules in chemisorption'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen