Symmetry in Building Technology, ISIS Symmetry "Order/Disorder"

P. Schmid

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelThe Fourth International Conference Technion I.T.T.
Plaats van productieHaifa
UitgeverijIsrael Institute of Technology
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit