Symmetry and efficiency in complex FIR filters

A.A.M.L. Bruekers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

3101 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Sluijter, Rob, Promotor
  • Lim, Y.C., Promotor, Externe Persoon
  • vd Enden, A.W.M., Co-Promotor
Datum van toekenning23 sep 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-74445-87-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit