Symmetric nonassociative algebras

P.J. Albada, van

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Symmetric nonassociative algebras'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde