Symmetric measures via moments

A. Koloydenko

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  66 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's43
  StatusGepubliceerd - 2004

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2004012
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit