Symbolic computation and exact distributions of nonparametric test statistics

M.A. Wiel, van de, A. Di Bucchianico, P. Laan, van der

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  13 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We show how to use computer algebra for computing exact distributions of nonparametric test statistics. We give several examples of nonparametric statistics with explicit probability-generating functions that can be handled this way. In particular, we give a new table of critical values of the Jonckheere–Terpstra test that extends previous tables.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)507-516
  TijdschriftJournal of the Royal Statistical Society. Series D: The Statistician
  Volume48
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Symbolic computation and exact distributions of nonparametric test statistics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit