Symbol timing for MIMO OFDM and other wireless communication systems

T.C.W. Schenk (Uitvinder), K. Kriedte (Uitvinder), A. Zelst, van (Uitvinder)

    Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

    Originele taal-2Engels
    OctrooinummerUS 2004/0100939
    StatusGepubliceerd - 27 mei 2004

    Citeer dit