Syllable-timing or stress-timing in Dutch?

S.G. Nooteboom, J. Eggermont

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Syllable-timing or stress-timing in Dutch?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.