Syllable-timing or stress-timing in Dutch?

S.G. Nooteboom, J. Eggermont

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)41-43
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume4
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit