Swiping left on the quantified relationship: exploring the potential soft impacts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
410 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Swiping left on the quantified relationship: exploring the potential soft impacts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen