S'wing; een valpreventie product voor de toiletruimte : ontwikkeling van een product ter voorkoming van valongevallen in toiletruimten

S.N. Buzink, J.F.M. Molenbroek, E.M. Haagsman, R. Bruin, de, Th.J.J. Groothuizen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ouderdomsverschijnselen kunnen tijdens het bezoeken van een toilet problemen van diverse aard met zich meebrengen, waaronder een verhoogd valrisico. Het Friendly Rest Room project richt zich op de ontwikkeling van een toiletfaciliteit die beter geschikt is voor oudere gebruikers en gebruikers met lichamelijke beperkingen. Na analyse van de van invloed zijnde factoren, werd een ondersteuningsconcept ontwikkeld dat ouderen op passende wijze ondersteuning biedt bij het uitvoeren van het toiletritueel rondom de toiletpot. Tevens werd een aanbevelingenpakket opgesteld met enkele aandachtspunten ten aanzien van valpreventie voor de gehele toiletruimte. De hoofdcomponenten van het ondersteuningsconcept, de S’wing, zijn een hoog-laagmodule, een aangepaste zitting en twee greepsteunen langs de toiletpot. De greepsteunen zijn daarbij de meest innovatief en in het oog springende onderdeel. De toegepaste vormgeving maakt de verschillende onderdelen tot één, minder stigmatiserend, geheel met een luxueuze en frisse uitstraling.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)4-11
  Aantal pagina's8
  TijdschriftTijdschrift voor Ergonomie
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 2004

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'S'wing; een valpreventie product voor de toiletruimte : ontwikkeling van een product ter voorkoming van valongevallen in toiletruimten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit