Sustained delivery of insulin-Like growth factor-1/hepatocyte growth factor stimulates endogenous cardiac repair in the chronic infarcted pig heart

S. Koudstaal, M.M.C. Bastings, D. Feyen, C.D. Waring, F.J. van Slochteren, P.Y.W. Dankers, D. Torella, J.P.G. Sluijter, B. Nadal Ginard, P.A.F.M. Doevendans, G.M. Ellison, S.A.J. Chamuleau

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)
103 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sustained delivery of insulin-Like growth factor-1/hepatocyte growth factor stimulates endogenous cardiac repair in the chronic infarcted pig heart'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen