Sustainable wastewater treatment : developing a methodology and selecting promising systems

A.J. Balkema

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

3450 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Preisig, H.A., Promotor
  • Otterpohl, R., Promotor, Externe Persoon
  • Lambert, A.J.D. (Fred), Co-Promotor
Datum van toekenning4 nov. 2003
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1805-0
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit