Sustainable materials in light weight structures : LCA of roof structures

Annette Detzel, Marcel Haussler, Ivan Tontchev, Patrick Teuffel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelTENSINET Symposium 2010 : Tensile Architecture: Connecting past and Future, 16-18 September 2010, Sofia, Bulgaria
Pagina's157-163
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit

Detzel, A., Haussler, M., Tontchev, I., & Teuffel, P. (2010). Sustainable materials in light weight structures : LCA of roof structures. In TENSINET Symposium 2010 : Tensile Architecture: Connecting past and Future, 16-18 September 2010, Sofia, Bulgaria (blz. 157-163)