Sustainable energy transition scenario analysis for buildings and neighborhoods: data-driven optimization

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Zeiler, Wim, Promotor
Datum van toekenning28 jan 2021
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5199-6
StatusGepubliceerd - 28 jan 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit