Survival asymptotics for branching Brownian motion in a Poissonian trap field

J. Engländer, W.Th.F. Hollander, den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)363-389
TijdschriftMarkov Processes and Related Fields
Volume9
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit