Survey of distance laboratories in power electronics

P. Bauer, V. Fedak, V. Hajek, I. Lampropoulos

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

43 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Survey of distance laboratories in power electronics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Computer Science