Surprises. Low probabilities or high contrasts?

K.H. Teigen, G. Keren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

88 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)55-71
TijdschriftCognition
Volume87
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit