Surface steam sterilization : steam penetration in narrow channels

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

3582 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Kopinga, Klaas, Promotor
  • van Dijk, Jan, Co-Promotor
Datum van toekenning7 okt 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3442-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit