Surface spectroscopy of model catalysts

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

411 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • van Santen, Rutger, Promotor
  • van Veen, Rob, Promotor
Datum van toekenning6 sep 1994
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0383-5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit