Surface Segregation in Supported Pd-Pt Nanoclusters and Alloys

L.C.A. Oetelaar, van den, O.W. Nooij, S. Oerlemans, A.W. Denier van der Gon, H.H. Brongersma, L. Lefferts, A.G. Roosenbrand, J.A.R. Veen, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3445-3455
TijdschriftJournal of Physical Chemistry B
Volume102
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit