Surface segregation in Pt25Rh75 alloys studied by Monte Carlo simulations and the modified embedded atom method

J. Luyten, M. Schurmans, C. Creemers, B.S. Bunnik, G.J. Kramer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface segregation in Pt25Rh75 alloys studied by Monte Carlo simulations and the modified embedded atom method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie