Surface science models of CoMoS hydrodesulfurisation catalysts

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface science models of CoMoS hydrodesulfurisation catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie