Surface roughness and diamond turning tools

E. Mot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)386-391
TijdschriftIndustrial diamond review
Volume25
Nummer van het tijdschrift298
StatusGepubliceerd - 1965

Citeer dit