Surface plasmon lasing observed in metal hole arrays

F. Beijnum, van, P.J. Veldhoven, van, E.J. Geluk, M.J.A. Dood, de, G.W. Hooft, 't, M.P. Exter, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

214 Citaten (Scopus)
198 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Surface plasmon lasing observed in metal hole arrays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie